Komplett sett for lasttest av livbåt

Ved å benytte deg av vårt spesialdesignede sett for testing av livbåter kan du på en sikker og enkel måte utføre fjernstyrte lasttester uten å utsette personell for unødig fare. 

Inneholder:

  • Vannsekker, a 300 kg, opp til 32 stk.
  • Pumpe (Luftdrevet).
  • Manifolder og ventiler.
  • Flowmeter.
  • Slanger.

Tomme vannsekker er lett å plassere i lukkede båter og steder man vanskelig kommer til med sandsekker eller andre faste vekter. 

Den medfølgende fjernstyrte vannpumpen gir deg mulighet til å fylle vannsekkene gradvis uten å måtte være avhengig av å ha personell ombord i båtene.


Send oss en forespørsel: